اخبار اتحادیه

2019-09-15

بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش 1398

2019-08-04

بخشنامه نصب تابلو نرخ نامه در محل کسب

در خصوص کنترل و نظارت بر درج قیمت الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو نرخ نامه در محل کسب
2019-06-10

مالیات مقطوع عملکرد سال 1397

مالیات مقطوع عملکرد سال 1397
2018-11-28
اطلاعیه ها

همکاری آموزش اتاق اصناف با مرکز علمی کاربردی اتحادیه تالار های پذیرایی